header2

2017 01 10 JUG071

 

Met Joomla gaat er een wereld voor je open. Dit content management systeem is relatief eenvoudig aan te leren, terwijl je er ook heel krachtige en zeer uitgebreide webdomeinen mee kunt bouwen. Ideaal dus om hiermee contact te leggen met de hele wereld. Om je boodschap uit te dragen, je goederen of diensten te verkopen, om een club te faciliteren, om je creativiteit mee te uiten.

Het content management systeem is, hoe compleet en krachtig ook, gratis te verkrijgen. Met zo’n lage drempel is instappen voor iedereen mogelijk. En dat is precies de bedoeling van Joomla: iedereen kan meedoen. Per slot is het woord ‘joomla’ de Engelse weergave van een begrip uit het in oostelijk Afrika veel gesproken Swahili. De betekenis laat zich omschrijven als: gezamenlijk, allemaal, overal, totaal, in het geheel, met z’n allen.

Een goed gekozen naam, want Joomla is ontstaan en wordt onderhouden en uitgebouwd door een gemeenschap van kundige en goedwillende personen. Het is dus niet het eigendom van een bedrijf dat er geld aan wil verdienen. De software van Joomla is daarom ‘open source’, ofwel niet geheim, en toegankelijk voor iedereen.

Je kunt redeneren dat ‘open source’ onzeker is, want afhankelijk van vrijwilligers. Waartegenover staat dat een onderneming die geld voor zijn producten vraagt, echt wel zijn best zal blijven doen. Ach, wat is nou zeker, wat is krachtig? Steen en staal vergaan, terwijl een vissenpopulatie of een bos miljoenen jaren kan blijven leven.

Om deze gemeenschap zo krachtige mogelijk te doen zijn, is het nodig om een gezamenlijke taal te spreken. Dat is niet het Swahili, maar uiteraard de moderne lingua franca, dus Engels. Daarmee bereik je iedereen. Voor wie Engels toch lastig is, is er altijd een vertaling van alle noodzakelijke documenten. Gemaakt door vrijwilligers.

Een perfect geheel: de voortdurende ontwikkeling van het systeem door een wereldwijde gemeenschap die letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreekt, gedistribueerd in net zoveel talen als er nodig of gewenst zijn. Over de hele wereld herkennen groepen Joomla-gebruikers zich als ‘jug-[dit-of-dat]’, vaak getooid met een herkenbaar vierkleurig logo. Handig. Houden zo.

Wim Guiking

februari 2017